Gabriell Medium Reikihealer

Varmt välkommen💗Vackra själar💗

Reiki 👐 Vad är Reikihealing!

 

Reiki är en en tusentals år gammal form av japansk healing som skapades av Dr. Usui Mikao år 1914. Han kom i kontakt med Reikin under en meditation på berget Kurama Yama i Japan och där fick han en vision av symboler för healingformen som är mycket kraftfull och enkel att lära sig. 

Reikin är världens mest utbredda healingform som används idag och på sjukhus i bland annat Tyskland, England och USA som ett komplement till traditionella skolmedicinen. I motsats till de flesta andra healingtekniker behöver du ej träna upp meditation,visualisering eller andningstekniker för att behärska och ge Rekihealing. Förmågan till att kunna ge Reikihealing överförs från läraren som har kontakt med " Rekikällans Energifrekvenser " som då kopplar ihop eleven med energin, denna energiöverföringen skapar och öppnar upp en ljuskanal inom eleven som kallas för en ljusinitering med Reikienergi och som utförs med hjälp av en Reikilärare som utbildats till  lärargraden inom Reiki det vill säga en så kallad Reiki Master. För att förstå vad som sker kan man jämföra det med att ställa in en radiokanal på rätt frekvenser utan brus. Då sker en osynlig intoning av enerikanalen som ej är lätt att se för den som ej är insatt i Reikin. Men vi vet att radion fungerar för att vi har upplevt det många gånger.

Reikihealing en skiljer sig också från andra healingmetoder genom att healern styr ej energin, utan förmedlar den via sin Reiki kanal som flödar igenom sin kropp och till mottagaren. Reikienergin går alltid direkt dit den behövs bäst och den fungerar vare sig du tror på den eller ej, för den är Universiellt i sin energiform.