Gabriell Medium Reikihealer

Varmt välkommen💗Vackra själar💗

Twineflame systrarna Gabriell & Jensita❤

Twinflamehealing

 

Vi är twinflamesystrar som återigen har fått mötas i vårt nuvarande jordeliv för att få en ny möjlighet till en själslig total sammansmältning och vi står nu starkt förankrade i vår gemensamma twinflamekraft.

Vi har nu äntligen funnit varandra efter ett oändligt sökande och kämpande genom många tidigare inkarnationer, som vi har delat och levt tillsammans men där vi ej haft möjlighet att smälta samman själsligen. Inte förrän i denna inkarnationen i vårt nuvarande jordeliv kunde detta ske. Och vi känner nu en stor tacksamhet och ödmjukhet inom oss.

Vi har båda var för sig och tillsammans gjort en lång inre resa för att nå dit vi är idag, i att älska oss själva villkorslöst och acceptera oss själva fullt ut som de själar och personligheter vi är. Detta är en kunskap som vi har fått till oss och denna inre resa är en förutsättning för att kunna vibrera i den högsta villkorslösa kärleken.

Vi har gjort vår uppstigningsprocess och denna inre resa tillsammans som nu möjliggjort för oss att vibrera i den högsta kärleksfrekvensen i allt vi gör, i det vi nu sänder ut i energifrekvenser till allt och alla och som omsluter och genomsyrar allt vårt arbete.

 

Twinflamehealingens Grunder

När du tar emot vår twinflamehealing i någon form eller i kombination med våra andra healingformer så förstärks alltid dessa healingar mångfaldigt med vår twinflamekraft då vi nu båda bär den totala kraften av alla våra gåvor inom oss. Den twinflamehealing vi sänder ut bär på en enormt starkt samlad ljuskraft av högsta frekvens som aldrig går att uppnå ensam.

Den twinflamekraft och de twinflamefrekvenser vi nu har vibrerar ut i allt vi gör, all healing vi sänder, alla stenar vi programmerar, all vägledning och all kanalisering vi gör. Vi jobbar på själslig nivå, med alla själar oavsett vilken form de har – människor, djur och vilsna själar, andra sidan, änglar, guider, mästare och energiformer från många dimensioner.

 

Twinflames Andliga Uppdrag

Syftet till vår själsliga sammansmältning är för att vi tillsammans ska kunna utföra de universella och galaktiska uppdrag som vi har tagit på oss som twineflamesjäl. Att vi ska hjälpa mänskligheten och Moder Jord i uppstigningsprocessen till 5:e och 6:e dimensionens frekvenser. Mötet med vår twinflameenergi höjer frekvensen för Moder Jord och alla själar vi möter. Vi har fått till oss information om att vi har ett stort universellt uppdrag att hjälpa till i detta själsliga uppvaknande för alla själar i värdkroppar, som vi människor ikläder och lånar i vistelsen på vår jord.

Vår uppgift är att väcka och samla lightworkers på jorden, hjälpa dem i deras andliga växande och vägleda dessa själar att hitta sin rätta livsväg där de känner sitt andliga kall. Detta för att väcka fler och fler lightworkers som kan hjälpas åt för att så många som möjligt på jorden ska kunna komma upp i 5:e dimensionens frekvenser. Alla har vi ett livsyfte att utföra på olika nivåer och i olika omfattning, i smått som i stort. Med allas själsliga insatser hjälper vi tillsammans hela vår planet och Moder Jord, då vi alla är sammanlänkade i ett universellt och galaktiskt medvetande.

Vi har ytterligare ett stort universellt uppdrag med vilsna själar. Att på motsvarande sätt som för oss människor på jorden, höja även dem i frekvens och hjälpa dem över till Andra sidan. Där de sedan kan hjälpa sina nära och kära i sitt själsliga andliga uppvaknande och i det fysiska jordelivet. Inga av dessa stora uppdrag hade varit möjligt att genomföra för oss ensamma, men som sammansmälta twinflamesystrar har vi nått den samlade kraften där dessa uppdrag är möjliga att genomföra. Det är med stor tacksamhet, ödmjukhet och kärlek som vi genomför dessa och alla våra övriga uppdrag.

 

Gudomligt Ljus, Jensita och Gabriell

Varmt välkommen att Boka💗